ingelogd blijven
u bent offline. Wijzigingen in uw bestelling worden pas opgeslagen als u weer online bent.

Sponsorbeleid GEPU

Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is bewuste keuzes maken. GEPU  krijgt dagelijks verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. En hoe goed de doelen ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken niet honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal op de mens gerichte sociaal-maatschappelijke activiteiten voor een langere periode te ondersteunen.

Sponsoring is bovendien niet vrijblijvend, het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken we bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de gesponsorde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid. Hierdoor ontstaat een wederkerigheid tussen het gesponsorde en GEPU  of een onderdeel daarvan en kan het relevante toegevoegde waarde leveren volgens het 'voor wat hoort wat' principe.

GEPU ondersteunt alleen projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze activiteiten in horeca en grootverbruik.

Voor het aanvragen van sponsoring neemt u contact op met een van onze verkoopadviseurs  via 030-2875375 of verkoop@gepu.nl